Bạn đang đến trường?

19/02/2014 00:07 542 Category: Mỗi ngày một câu tiếng Hàn

지금 학교가?

Trong câu này nếu từ “Ka” ở cuối câu đọc nhẹ nhàng, không dấu theo giọng Seoul thì sẽ được hiểu là: Bây giờ đi đến trường hả?

Nhưng nếu đọc “Ka” thành “Kà” như mấy bác ở Gyeongsangdo thì sẽ được hiểu là: Bây giờ đang ở trường hả?

ka

Các bạn thử luyện tập với các bạn người Hàn Quốc xem có đúng không nhé ^^

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Rate this post

 

Bài viết liên quan