Học tiếng Hàn Quốc

Món ăn và tục ngữ Hàn Quốc

Món ăn và tục ngữ Hàn Quốc...

시장이 반찬이다 (Đói ăn gì cũng ngon) Câu tục ngữ này có nghĩa là khi...

Tiếng Hàn thú vị – Bài 29: Sao lại gọi “여기요” và “저기요”?

Tiếng Hàn thú vị – Bài 29: Sao...

Theo kết quả một cuộc điều tra, thăm dò mới đây cho biết, phụ nữ...

Tiếng Hàn thú vị – Bài 29: Sao lại gọi “여기요” và “저기요”?

Tiếng Hàn thú vị – Bài 29: Sao...

Theo kết quả một cuộc điều tra, thăm dò mới đây cho biết, phụ nữ...

Tiếng Hàn thú vị – Bài 28: Tại sao lại nói “들어가세요“ khi dùng điện thoại?

Tiếng Hàn thú vị – Bài 28: Tại...

Khi tra trên từ điển, các bạn sẽ thấy 들어가다 có nghĩa là “vào” (enter)...

Tiếng Hàn thú vị – Bài 28: Tại sao lại nói “들어가세요“ khi dùng điện thoại?

Tiếng Hàn thú vị – Bài 28: Tại...

Khi tra trên từ điển, các bạn sẽ thấy 들어가다 có nghĩa là “vào” (enter)...

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Đáng nhẽ tớ không nên nói chuyện đó mới phải…

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Đáng nhẽ...

그런 얘긴 하지 말았어야 했는데 Giải thích + 그런 얘긴 (그런 이야기): chuyện đó + 하지 말았어야 했다:...

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Đó không phải là một ý hay đâu!

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Đó không...

그건 별로 좋은 생각 같지 않을걸 Giải thích: + 그건: Cái đó (Thay thế cho một sự...

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Hôm nay được nhận lương nên hãy khao đi!

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Hôm nay...

오늘 월급 받았으니까 한턱 내세요 Giải thích + 월급: Lương (tháng) + 받다: Nhận + 한턱 내다: Khao Câu trên...

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Nói gì tới cơm, một ngụm nước cũng chẳng uống được

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Nói gì...

하루 종일 밥은커녕 물 한 모금도 못 마셨다 하루 종일: Cả ngày, suốt ngày 커녕: Nói gì...

Đăng ký học ngay hôm nay

(Miễn phí kiểm tra trình độ đầu vào)

Vui lòng nhập câu trả lời đúng vào ô sau

Hotline: Cầu Giấy: 094.358.65.65 hoặc Thanh Xuân: 098.878.7186

Đăng ký ngay