Học tiếng Hàn Quốc

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Mong được giúp đỡ nhiều ạ!

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Mong được...

잘 부탁 드립니다 부탁 (付託): Phó thác, nhờ cậy, nhờ vả 드리다: Từ tôn kính của “주다”:...

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Bởi thế mới nói…

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Bởi thế...

TTHQ xin giới thiệu thêm một chuyên mục mới: Mỗi ngày một câu tiếng Hàn....

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Ăn từ từ thôi không bị đầy bụng đấy!

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Ăn từ...

TTHQ xin giới thiệu thêm một chuyên mục mới: Mỗi ngày một câu tiếng Hàn....

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Hãy chiên cá thật giòn cho tôi

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Hãy chiên...

TTHQ xin giới thiệu thêm một chuyên mục mới: Mỗi ngày một câu tiếng Hàn....

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Chỉ vì chuyện nhỏ như thế mà có cần phải quay lưng lại với bạn không ?

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Chỉ vì...

TTHQ xin giới thiệu thêm một chuyên mục mới: Mỗi ngày một câu tiếng Hàn....

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Sao tự nhiên lại nói cái gì vậy?

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Sao tự...

TTHQ xin giới thiệu thêm một chuyên mục mới: Mỗi ngày một câu tiếng Hàn....

Bài 13: Tâm trạng và tình cảm- Tiếng Hàn Trung Cấp

Bài 13: Tâm trạng và tình cảm- Tiếng...

Bài học liên quan đến chủ đề tâm trạng, tình cảm trong tiếng Hàn...

Đăng ký học ngay hôm nay

(Miễn phí kiểm tra trình độ đầu vào)

Vui lòng nhập câu trả lời đúng vào ô sau

Hotline: Cầu Giấy: 094.358.65.65 hoặc Thanh Xuân: 098.878.7186

Đăng ký ngay