Tiếng Hàn dành cho trẻ em

Đối với trẻ em trên 10 tuổi hoàn toàn có thể theo học khóa học tiếng Hàn sơ cấp dành cho người mới bắt đầu tại trung tâm. Liên hệ để biết thêm chi tiết.