Học tiếng Nhật

Tiếng Nhật nhập môn: Học chữ Katakana

Tiếng Nhật nhập môn: Học chữ Katakana...

Chắc các bạn đang tự hỏi sao mà Tiếng Nhật nhiều bộ chữ quá, đã...

Tiếng Nhật nhập môn: Học chữ Hiragana

Tiếng Nhật nhập môn: Học chữ Hiragana...

Học chữ là bước đầu tiên trong quá trình học tiếng Nhật, nều phần chữ...

Video học tiếng Nhật bài 14-2

Video học tiếng Nhật bài 14-2...

Video học tiếng Nhật bài 14-2 - 好意を受ける...

Video học tiếng Nhật bài 14 -1

Video học tiếng Nhật bài 14 -1...

Video học tiếng Nhật bài 14 -1 - 好意を受ける...

Video học tiếng Nhật bài 13-2

Video học tiếng Nhật bài 13-2...

Video học tiếng Nhật bài 13-2 - 相手にすすめる...

Video học tiếng Nhật bài 13-1

Video học tiếng Nhật bài 13-1...

Video học tiếng Nhật bài 13-1 - 相手にすすめる...

Video học tiếng Nhật bài 12-2

Video học tiếng Nhật bài 12-2...

Video học tiếng Nhật bài 12-2 - 不満を伝える...

Video học tiếng Nhật bài 12-1 不満を伝える

Video học tiếng Nhật bài 12-1 不満を伝える...

Video học tiếng Nhật bài 12-1 不満を伝える...

Video học tiếng Nhật bài 11-2

Video học tiếng Nhật bài 11-2...

Video học tiếng Nhật bài 11-2 - いたわる...

Đăng ký học ngay hôm nay

(Miễn phí kiểm tra trình độ đầu vào)

Vui lòng nhập câu trả lời đúng vào ô sau

Hotline: Cầu Giấy: 094.358.65.65 hoặc Thanh Xuân: 098.878.7186

Đăng ký ngay