Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Bây giờ không phải lúc khoanh tay đứng nhìn!

Rate this post

지금은 수수방관하고 있을 때가 아니다

Giải thích:

+ 지금: Bây giờ, hiện giờ

+ 수수방관: 袖手傍觀 (Tụ thủ bàng quan -khoanh tay đứng nhìn)

+ 때: Lúc, khi

+ 아니다: Không, không phải (Tính từ)

Câu trên được dịch là: Bây giờ không phải lúc khoanh tay đứng nhìn.

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Từ khóa tìm kiếm:

làm sao bây giờ tiếng hàn, bài tập dịch tiếng hàn quốc, cau:?lam sao bay gio? bang tieng han quoc, phải làm sao bây giờ tiếng hàn, bay gio tieng han, tieng han cau lam sao bay gio, tieng han khong phai

 
 
 
Các tin khác

Đăng ký học ngay hôm nay

(Miễn phí kiểm tra trình độ đầu vào)

Vui lòng nhập câu trả lời đúng vào ô sau

Hotline: Cầu Giấy: 094.358.65.65 hoặc Thanh Xuân: 098.878.7186

Đăng ký ngay