Những cấu trúc tiếng Hàn thông dụng (phần 1)

24/08/2013 13:44 1 number_format_thousands_sep427 Category: Cầu trúc tiếng Hàn

1.Động từ-게 되다: trở thành (chỉ thành quả đạt được)

– 한국에 와서 그 친구를 알게 되었어요
Tôi đến HQ và được biết bạn đó
– 매운 음식을 못 먹었는데 한국에 와서 먹게 되었어요
Tôi không biết ăn cay nhưng khi đến Hàn Quốc thì tôi đã biết ăn cay

2.Động từ/ Tính từ-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 줄 몰랐다[알았다]
“Nghĩ là, tưởng là”, dùng khi nói về những sự thật mình không biết hoặc đã biết.

– 지하철이 이렇게 빠르고 편리한 줄 몰랐어요
Tôi không ngờ là đi bằng tàu điện ngầm thì nhanh và tiện lợi như vậy
– 한국의 겨울이 이렇게 추울 줄 몰랐는데요
Tôi không biết mùa đông Hàn Quốc lạnh đến như thế
– 미영 씨가 나를 싫어할 줄 몰랐어요.좋아할 줄 알았어요.
Tôi không nghĩ rằng Mi yuong ghét tôi. Tôi cứ tưởng cô ấy thích tôi

Danh từ 이/가 + Danh từ -인 줄 몰랐다[알았다]
– 오늘이 철수 씨 생일인 줄 몰랐어요
Tôi không nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật của Cheol Soo
– 저분이 중국 사람인 줄 몰랐어요.일본 사람인 줄 알았어요
tôi không biết người đó là người Trung Quốc, tôi cứ tưởng là người Nhật

3.N을/를 빼다: loại bỏ ,trừ ,bớt

– 고추장을 빼고 주세요.매운 것을 잘 못 먹으니까요
Bỏ tương ớt ra cho tôi, bởi vì không biết ăn cay
– 50,000원에서 34,700원을 뻬면 얼마지요?
50 ngàn won trừ 34,700W còn lại bao nhiêu ?

4.사정이 있다: Có sự cố xảy ra, có chuyện, có việc riêng

– 저는 사정이 있어서 먼저 가겠어요
Em có chuyện riêng nên xin phép đi trước
– 지영 씨는 사정이 있어서 갑자기 귀국했어요
jiyoung có việc nên đã đột ngột về nước rồi

5.상(을) 받다[타다]: nhận ,lãnh thưởng

– 나는 한 번도 결석을 안 해서 개근상을 탔어요
Tôi chưa nghỉ học ngày nào nên được nhận phần thưởng dành cho học sinh chuyên cần
– 다나카 씨도 상을 두 개나 탔으니까 한턱 내세요
Bạn DaNaka nhận đến 2 phần thưởng nên hãy khao đi

월급(을) 받다[타다]: nhận ,lãnh lương
– 지난 주에 월급을 탔는데 벌써 다 써 버렸어요
Tôi mới nhận lương tuần trước mà sài hết sạch rồi.

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Từ khóa tìm kiếm:

ngu phap는길에, ngu phap 줄 알았다, 100 cau truc ngu phap tieng han thong dung, cấu trúc tiếng hàn 게 되다, ngu phap 은/는 줄 알았다, ngu phap 을 줄 알았어요, ngu phap 느/는 줄 알았어요, ngu pham 으/ ㄹ 줄알다, ngu phap ㄴ/는 줄알았다, ngu phap (으)ㄹ줄 몰랐다/알았다, cau truc 는 길에, cau trux 게 되다#spf=1, ngu phap ㄴ/는줄알았다, cau truc타다, ngu phap ㄹ 줄몰랐다 알았다

CÔNG TY CP NGOẠI NGỮ PHƯƠNG ĐÔNG

Số 09 dãy C3 - Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 043.224.2937
Hotline: 094.358.65.65
Điện thoại: 043.221.6079
Hotline: 098.878.7186

Rate this post

 

Dịch vụ liên quan

  Xem thêm