Những cấu trúc tiếng Hàn thông dụng (phần 6)

29/08/2013 09:32 916 Category: Cầu trúc tiếng Hàn

1.Động từ-(으)ㄴ 지(가)얼마 안 되었다: Làm gì chưa được bao lâu

-서울에 온 지가 얼마 안 되었어요
Tôi lên Seoul chưa được bao lâu
-밥을 먹은 지 얼마 안 됐는데 배가 고파요
Mới ăn cơm không bao lâu mà bụng đói rồi

*Động từ-(으)ㄴ 지(가) 오래 되었다: Làm gì được lâu rồi

-이 건물은 지은 지 오래 되었어요
Tòa nhà này xây lâu rồi
-영어를 안 쓴 지 오래 돼서 다 잊어버렸어요
Lâu rồi không sử dụng tiếng Anh nên quên hết rồi

2.Danh từ 정도: Mức ,số lượng ,chừng mực ,mức độ

-학생 수가 어느 정도 돼요? 학생이 약 100명 정도 돼요
Số lượng học sinh ở mức nào? khoảng chừng 100 học sinh
-중간 시험 잘 봤어요? 점수가 좋지요? 그저 그래요. 80점 정도밖에 안 돼요
Thi giữ kỳ tốt chứ ? Điểm cao chứ ? Cũng tàm tạm thôi. Không quá 80 điểm đâu.

3.Danh từ 이/가 Danh từ에 포함 되다: Bao gồm, kèm theo, kể cả

-책 값이 동록금에 포함돼요? 아뇨,포함 안 돼요
Tiền sách đã tính luôn trong lệ phí đăng ký học rồi chứ? không, chưa bao gồm đâu
-이번 여행에 경주가 포함 돼요? 네,포함됩니다
Lần tham quan này bao gồm đi Gyeong Ju luôn chứ ? Vâng, có đi cả Gyeong Ju

4.Động từ/Tính từ -(으)면 곤란하다: Nếu…thì khó quá, phiền quá, ái ngại quá

-날마다 늦으면 정말 곤란합니다
Nếu mỗi ngày đều đến trễ thì phiền quá
-전화를 너무 많이 쓰면 곤란해요
Nếu gọi điện nhiều quá thì phiền lắm
-그렇게 말씀하시면 곤란해요
Nếu nói như thế thì tôi khó nghĩ quá

5.Động từ-기는 하늘의 별 따기다:Việc gì khó như hái sao trên trời.

-이 시간에 택시 잡기는 하늘의 별 따기예요
Đón taxi vào giờ này quả là khó như hái sao trên trời
-대통령을 만나 이야기하기는 하늘의 별 따기예요
Việc gặp và nói chuyện với tổng thống chẳng khác gì việc hái sao trên trời

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Từ khóa tìm kiếm:

돼요 va 되다 tieng ha

CÔNG TY CP NGOẠI NGỮ PHƯƠNG ĐÔNG

Số 09 dãy C3 - Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 043.224.2937
Hotline: 094.358.65.65
Điện thoại: 043.221.6079
Hotline: 098.878.7186

Những cấu trúc tiếng Hàn thông dụng (phần 6)
5 (100%) 28 votes

 

Dịch vụ liên quan

  Xem thêm