Từ vựng tiếng Hàn về các loại đàn

Rate this post

아코디언 (accordion): đàn ăccoc

발랄라이카: đàn balalaika

밴드: ban nhạc

밴조: đàn banjô

클라리넷: kèn clarinet

콘서트: buổi hòa nhạc

드럼: cái trống

플루트: cây sáo

그랜드 피아노: đại dương cầm

기타:đàn guitar

하모니카: kèn acmônica

악보대: giá để bản nhạc

음표: nốt nhạc

오르간: đàn oóc-gan

피아노: đàn piano

색소폰: kèn xắc xô phôn

가수: ca sĩ

줄: dây đàn

트럼펫: kèn trompet

바이올린: đàn viôlông

바이올린 케이스: hộp đàn viôlông

실로폰: Nhạc cụ xylophone

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Từ khóa tìm kiếm:

oóc gan han quốc

 
 
 
Các tin khác

Đăng ký học ngay hôm nay

(Miễn phí kiểm tra trình độ đầu vào)

Vui lòng nhập câu trả lời đúng vào ô sau

Hotline: Cầu Giấy: 094.358.65.65 hoặc Thanh Xuân: 098.878.7186

Đăng ký ngay