Từ vựng tiếng Hàn về cãi lộn

11/04/2014 16:04 5 number_format_thousands_sep367 Category: Từ vựng tiếng Hàn
싸우다: cãi lộn , đánh nhau.

일대일로 싸우다: đánh tay đôi.

맨주먹으로 싸우다: đánh nhau tay không.

멱살을 잡다: túm cổ, bóp cổ.

붙잡다: túm, tóm, nắm chặt.

발로 차다: đá chân.

때리다: đánh, đập, tát.

빰을 때리다: tát vào má.

머리를 때리다: đánh vào đầu.

주먹으로 때리다: đánh bằng nắm đấm.

막때리다: đánh liên tục.

살짝 때리다: đánh nhẹ.

매를 때리다: đánh bằng roi.

남몰래 때리다: đánh lén.

급소를 때리다: đánh vào huyệt.

따귀를 때리다: tát tai.

몽치로 때리다: đánh bằng gậy.

곤봉으로 때리다: đánh bằng dùi cui.

훔쳐때리다: đánh túi bụi, đánh tới tấp.

주먹질을 하다: vung nắm đấm, giơ nắm đấm.

던지다: tung, ném.

물건을 던지다: ném đồ.

찌르다: thúc, đâm.

옆구리에 찌르다: thúc vào cạnh sườn.

들부수다: xông vào, tông vào.

때려부수다: đánh tan tác.

물건을 부수다: phá đồ

싸움을 말리다: can, ngăn đánh nhau.

싸움을 뜯어말리다: ngăn đánh nhau.

말을 대꾸하다: đáp trả

잔소리를 하다: càu nhàu.

욕을 하다: chửi.

뒤에서 욕하다: chửi sau lưng.

서로 욕하다: chửi nhau.

말다툼하다: cãi lộn, cãi nhau, cà khịa.

소리를 지르다: hét, la.

매를 맞다: bị đòn roi.

빰을 맞다: bị tát tai.

짜증나다: bực bội.

화내다: nổi nóng.

야단을 맞다: bị mắng

혼나다: bị la mắng.

오해하다: hiểu lầm.

사과하다: xin lỗi

용서를 빌다: xin tha thứ.

용서하다: tha thứ.

악수하다: bắt tay.

화해하다: hòa giải.

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Từ khóa tìm kiếm:

những câu chửi bằng tiếng hàn, những câu chửi tiếng hàn, chửi bằng tiếng hàn, câu chửi tiếng hàn, chửi thề tiếng hàn, chửi thề bằng tiếng hàn, các câu chửi tiếng Hàn, những câu chửi tục bằng tiếng hàn, một số câu chửi tiếng hàn, câu chửi trong tiếng hàn, chửi tiếng hàn, chui tuc trong tieng han, những câu chửi thề bằng tiếng hàn, những câu chửi trong tiếng hàn, những câu chửi thề trong tiếng hàn

CÔNG TY CP NGOẠI NGỮ PHƯƠNG ĐÔNG

Số 09 dãy C3 - Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 043.224.2937
Hotline: 094.358.65.65
Điện thoại: 043.221.6079
Hotline: 098.878.7186

Từ vựng tiếng Hàn về cãi lộn
5 (100%) 1 vote

 

Dịch vụ liên quan

  Xem thêm