Từ vựng tiếng Hàn về đánh nhau cãi lộn

11/04/2014 16:04 1 number_format_thousands_sep876 Category: Từ vựng tiếng Hàn

Danh sách các từ vựng về đánh nhau, cãi lộn…

 1. 싸우다: cãi lộn, đánh nhau
 2. 일대일로 싸우다: đánh tay đôi
 3. 맨주먹으로 싸우다: đánh nhau tay không
 4. 멱살을 잡다: túm cổ, bóp cổ
 5. 붙잡다: túm, tóm, nắm chặt
 6. 발로 차다: đá chân
 7. 때리다: đánh, đập, tát
 8. 빰을 때리다: tát vào má
 9. 머리를 때리다: đánh vào đầu
 10. 주먹으로 때리다: đánh bằng nắm đấm
 11. 막때리다: đánh liên tục
 12. 살짝 때리다: đánh nhẹ
 13. 매를 때리다: đánh bằng roi
 14. 남몰래 때리다: đánh lén
 15. 급소를 때리다: đánh vào huyệt
 16. 따귀를 때리다: tát tai
 17. 몽치로 때리다: đánh bằng gậy
 18. 곤봉으로 때리다: đánh bằng dùi cui
 19. 훔쳐때리다: đánh túi bụi, đánh tới tấp
 20. 주먹질을 하다: vung nắm đấm, giơ nắm đấm
 21. 던지다: tung, ném
 22. 물건을 던지다: ném đồ
 23. 찌르다: thúc, đâm
 24. 옆구리에 찌르다: thúc vào cạnh sườn
 1. 들부수다: xông vào, tông vào
 2. 때려부수다: đánh tan tác
 3. 물건을 부수다: phá đồ
 4. 싸움을 말리다: can, ngăn đánh nhau
 5. 싸움을 뜯어말리다: ngăn đánh nhau
 6. 말을 대꾸하다: đáp trả
 7. 잔소리를 하다: càu nhàu
 8. 욕을 하다: chửi
 9. 뒤에서 욕하다: chửi sau lưng
 10. 서로 욕하다: chửi nhau
 11. 말다툼하다: cãi lộn, cãi nhau, cà khịa
 12. 소리를 지르다: hét, la
 13. 매를 맞다: bị đòn roi
 14. 빰을 맞다: bị tát tai
 15. 짜증나다: bực bội
 16. 화내다: nổi nóng
 17. 야단을 맞다: bị mắng
 18. 혼나다: bị la mắng
 19. 오해하다: hiểu lầm
 20. 사과하다: xin lỗi
 21. 용서를 빌다: xin tha thứ
 22. 용서하다: tha thứ
 23. 악수하다: bắt tay
 24. 화해하다: hòa giải

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Từ khóa tìm kiếm:

tieng han danh nhau, cac tu ngu tieng han, www tat ca tieng han quoc, từ vựng về đánh nhau, tu vung ve cai guong, tu vung tat ca tieng han, tu vung danh tu tieng han, tieng han quoc ve danh nhau, tieng han cai nhau, tat ca tu vung tieng han quoc, một số câu tíêng hàn cãi nhau, học tiếng hàn giao tiếp chửi nhau, danh tu trong tieng han, danh nhau, chu lộn tieng han

CÔNG TY CP NGOẠI NGỮ PHƯƠNG ĐÔNG

Số 09 dãy C3 - Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 043.224.2937
Hotline: 094.358.65.65
Điện thoại: 043.221.6079
Hotline: 098.878.7186

Từ vựng tiếng Hàn về đánh nhau cãi lộn
5 (100%) 1 vote

 

Dịch vụ liên quan

  Xem thêm