Trang chủ » Thông tin du học » Hệ thống giáo dục ở Hàn Quốc

Hệ thống giáo dục ở Hàn Quốc

Các trường đại học của Hàn Quốc bao gồm các trường đại học quốc lập do chính phủ thành lập và điều hành, đại học công lập do các đoàn thể tự trị địa phương thành lập và điều hành, các trường đại học tư lập do các tư cách pháp nhân thành lập và điều hành, được phân biệt dựa vào mục đích thành lập.

Chế độ giáo dục của Hàn Quốc

– Chế độ giáo dục ở Hàn Quốc là chế độ giáo dục được hình thành theo dạng 6-3-3-4.
– Giáo dục bắt buộc: 9 năm (bậc tiểu học 6 năm và bậc trung học cơ sở là 3 năm).
– Học kì: từ tháng 3 đến tháng 8 (học kì I), từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau (học kì II).
– Kỳ nghỉ: từ tháng 7 đến tháng 8 (nghỉ hè) , từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau (nghỉ đông).

Thể chế trường học của Hàn Quốc

Chế độ giáo dục ở Hàn Quốc

Giáo dục bậc học cao của Hàn Quốc

Tại các cơ quan giáo dục bậc học cao của Hàn Quốc có các hình thức trường học như đại học, trường dạy nghề, trường cao đẳng, đại học sư phạm, đại học viễn thông truyền hình, đại học kỹ thuật.

Các trường đại học của Hàn Quốc bao gồm các trường đại học quốc lập do chính phủ thành lập và điều hành, đại học công lập do các đoàn thể tự trị địa phương thành lập và điều hành, các trường đại học tư lập do các tư cách pháp nhân thành lập và điều hành, được phân biệt dựa vào mục đích thành lập.

Liên quan đến việc tuyển sinh tại các trường đại học chính phủ chỉ đề ra các hạng mục cơ bản tối thiểu và tăng cường tính tự lập của các trường đại học. Mỗi trường đại học đều độc lập định ra các hình thức sử dụng các tài liệu tuyển sinh và tiêu chuẩn phản ánh như sổ nghi chép sinh hoạt trường học, kì thi tuyển vào đại học, thi viết tiểu luận, bằng chứng nhận, đơn đề cử,và mở rộng phạm vi tuyển sinh sinh viện thông qua việc thi hành các hình thức trên. Cho đến ngày 1 tháng 4 năm 2010 có 411 trường đại học , trong đó có 179 trường đại học, 145 trường cao đẳng, 40 trường cao học, 20 trường đại học đào tạo từ xa, 11 trường đại học công nghiệp, 10 trường đại học sư phạm và 6 trường đại học khác.

Đại học

Mục tiêu của bậc đào tạo đại học là nghiên cứu và giảng dạy các lý luận sâu sắc của học thuật cần thiết cho sự phát triển của quốc gia và xã hội nhân loại và các phương pháp ứng dụng chính xác và quảng đại, hướng đạo nuôi dưỡng nhân cách chủ đạo, số năm học bao gồm hệ 4 năm và hệ 6 năm. Nghành y, đông y, nha khoa là hệ 6 năm.

Các quá trình cấp học vị bao gồm trên 30 chuyên ngành như văn học, luật, tôn giáo học, chính trị học , kinh tế học, kinh doanh, hành chính, giáo dục, thư viện, khoa học tự nhiên, công nghệ, nha khoa, dược học, hộ lý, nông học, thú ý, thuỷ sản, mỹ thuật, âm nhạc . Để tốt nghiệp đại học thông thường cần đạt được đơn vị học trình là 140 đơn vị học trình. Bằng cấp học vị sẽ được trao cho những người theo học các quá trình theo quy định của từng trường

Các trường cao đẳng

Các trường cao đẳng được vận hành theo các khối khoa học xã hội, khối khoa học công nghệ, khối tài năng nghệ thuật, khối y tế. Số năm học từ 2 đến 3 năm. Số học trình cần để tốt nghiệp cao đẳng là 80 học trình (hệ 2 năm) hoặc 120 đơn vị học trình (hệ 3 năm). Bằng cấp học vị sẽ được trao cho những người theo học các quá trình theo quy định của từng trường cao đẳng. Những người tốt nghiêp cao đẳng có thể nhập học vào các trường đại học, đại học công nghiệp, đại học đào tạo từ xa.
Cao học

Bậc cao học có mục đích đào tạo hàm dưỡng tính sáng tạo, năng lực chỉ đạo nghiên cứu học thuật cùng với vươn tới đào tạo sâu hơn nữa so với bậc đại học.

Bậc cao học được chia thành cao học thường, lấy nghiên cứu học thuật làm chủ đạo và cao học chuyên ngành lấy thực vụ làm chủ đạo.

Khoá thạc sĩ

Khoá thạc sĩ có số năm học từ 2 năm trở lên và thông thường phải đạt được 24 đơn vị học trình… Những người sẽ được cấp bằng thạc sĩ phải học đủ đơn vị học trình theo quy định và sau khi trải qua kì thi nhất định phải nộp luận văn và thông qua sự thẩm định của ba người trở lên.

Khoá tiến sĩ

Khoá tiến sĩ có số năm học từ 3 năm trở lên và thông thường phải đạt được 36 đơn vị học trình… Những người sẽ được cấp bằng tiến sĩ phải học đủ đơn vị học trình theo quy định và sau khi trải qua kì thi tổng hợp phải nộp luận văn và thông qua sự thẩm định của 5 người trở lên.

Quá trình sau tiến sĩ

Quá trình sau tiến sĩ là quá trình tiếp tục nghiên cứu sau khi đã có bằng tiến sĩ. Hiện giờ có rất nhiều trường đại học của Hàn Quốc mời các nghiên cứu viên sau tiến sĩ và tiến hành dự án nhằm thực hiện chương trình BK21.

(Nguồn: Study in Korea)

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

5/5 - (15 bình chọn)
Đăng ký nhận
Thông báo về
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top