Hợp tác đào tạo

Ngoại ngữ Phương Đông nhận hợp tác đào tạo, liên kết với các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục, các bệnh viện, các tổ chức, các doanh nghiệp, các cơ quan, đoàn thể… Nhận dạy Ngoại ngữ  cho mọi đối tượng từ khởi đầu, nâng cao, chuyên ngành…