Khóa học tiếng Hàn trung cấp tại Hà Nội

Khóa học tiếng Hàn trung cấp

Trung tâm tiếng Hàn Phương Đông

Để tiếp tục chương trình học cho học viên sau khóa học tiếng Hàn sơ cấp được tìm hiểu rõ hơn về tiếng Hàn. Hôm nay, Trung tâm tiếng Hàn Phương Đông tiếp tục đồng hành cùng các bạn qua khóa học tiếng Hàn trung cấp.

Đây là khóa học gồm có 2 trình: Trung cấp 1, trung cấp 2. Khóa học này dành cho các bạn đã hoàn thành xong chương trình học tiếng Hàn sơ cấp và có nguyện vọng học thêm để nâng cao trình độ tiếng Hàn. Chương trình học sẽ giúp học viên có nền tảng ngữ pháp tốt, vốn từ vựng trung cấp, phát triển tốt các kĩ năng : nghe, nói, đọc, viết. Kết thúc khóa học, học viên đạt được chứng chỉ Topik 3, 4, tạo điều kiện để cho việc học lên các cấp học cao hơn.

.

Bạn sẽ học được gì?

  • Sau khi kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình trung cấp và đạt trình độ Topik cấp 3.
  • Kết thúc khóa học, bạn không còn cảm thấy trở ngại khi hướng dẫn về đời sống hàng ngày và có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết cho việc duy trì mối quan hệ và sử dụng các thiết bị công cộng đa dạng.
  • Có thể phân biệt được đặc tính cơ bản trong văn nói và văn viết, hiểu và sử dụng.

Những ai nên tham gia?

Lớp tiếng hàn trung cấp là lớp học dành cho các bạn đã hoàn thành khóa học tiếng Hàn sơ cấp dành cho người mới bắt đầu (A1, A2, A3),  nghĩa là các bạn đã học xong quyển 01 và quyển 02 trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp giành cho người Việt Nam của trung tâm.

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1
Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1
Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 02
Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 2

Nội dung khóa học tiếng Hàn trung cấp

Trong các chương trình đào tạo tiếng Hàn của Trung tâm tiếng Hàn Phương Đông luôn chú trọng đến chất lượng bài giảng. Luôn hướng đến học viên. Cam kết học là phải hiểu, học chắc để có thể phát triển khả năng tự học bất kỳ khi nào có thể.

Thời lượng: 45 buổi (1,5h/buổi). Trong đó là 45 buổi giảng dạy bài học và kiểm tra cuối khóa.
tag Học phí: 4.000.000 VNĐ

Mã lớpBuổi họcThời gian họcSố buổiKhai giảngHọc phí (đ)
TC1.01Sáng 2,4,68h-9h3045 buổi

 

12/8/2018 và 14/8/20184.000.000

 

TC1.02Sáng 2,4,69h30-11h14/8/2018 và 16/8/2018
TC1.03Sáng 3, 5, 78h – 9h3013/8/2018 và 15/8/2018
TC1.04Sáng 3,5,79h30-11h15/8/2018 và 17/8/2018
TC1.05Chiều 2,4,614h-15h3016/8/2018 và 19/8/2018
TC1.06Chiều 2,4,615h30-17h16/8/2018 và 21/8/2018
TC1.07Chiều 3,5,714h-15h3017/8/2018 và 20/8/2018
TC1.08Tối 2,4,618h-19h3021/8/2018 và 23/8/2018
TC1.09Tối 2,4,619h30- 21h14/8/2018 và 16/8/2018
TC1.10Tối 3,5,CN18h-19h3024/8/2018 và 22/8/2018
TC1.11Tối 3,5,CN19h30-21h27/8/2018 và 24/8/2018
TC1.12Chiều Thứ 7, Chủ nhật14h-15h3017/8/2018 và 18/8/2018
TC1 Cấp tốc 01Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

13/8/2018 và 14/8/2018
TC1 Cấp tốc 02Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

15/8/2018 và 20/8/2018
TC1Cấp tốc 03Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

21/8/2018 và 22/8/2018
TC1 Cấp tốc 04Chiều thứ 7, Chủ nhật14h30-17h17/8/2018 và 18/8/2018
TC1 Cấp tốc 05Sáng thứ 7, Chủ nhật8h30-11h24/8/2018 và 25/8/2018
TC1 Cấp tốc 05Tối thứ 7, Chủ nhật18h30-21h24/8/2018 và 18/8/2018

 

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 3

– Trong khóa học này, chương trình học của học viên gồm 15 bài ( từ bài 1 đến bài 15) trong quyển giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (quyển 3).

– Đây là cuốn giáo trình cung cấp một lượng kiến thức cơ bản dành cho những bạn bắt đầu học tiếng Hàn ở trình độ trung cấp. Mỗi quyển của bộ tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt đều gồm 2 cuốn là cuốn giáo trình và bài tập.

– Trong mỗi bài học của cuốn giáo trình này, nội dung học được chia thành các phần như: luyện từ vựng, luyện ngữ pháp cơ bản, luyện tập kĩ năng nghe, kĩ năng nói, kĩ năng đọc, kĩ năng viết, và phần đọc thêm tìm hiểu về văn hóa. Kết thúc mỗi bài học đều có tóm tắt từ mới xuất hiện trong bài.

Thời lượng: 45 buổi (1,5h/buổi). Trong đó là 45 buổi giảng dạy bài học và kiểm tra cuối khóa.
tag Học phí: 4.500.000 VNĐ

Mã lớpBuổi họcThời gian họcSố buổiKhai giảngHọc phí (đ)
TC2.01Sáng 2,4,68h-9h3045 buổi

 

12/8/2018 và 14/8/20184.500.000

 

TTC2.02Sáng 2,4,69h30-11h14/8/2018 và 16/8/2018
TC2.03Sáng 3, 5, 78h – 9h3013/8/2018 và 15/8/2018
TC2.04Sáng 3,5,79h30-11h15/8/2018 và 17/8/2018
TC2.05Chiều 2,4,614h-15h3016/8/2018 và 19/8/2018
TC2.06Chiều 2,4,615h30-17h16/8/2018 và 21/8/2018
TC2.07Chiều 3,5,714h-15h3017/8/2018 và 20/8/2018
TC2.08Tối 2,4,618h-19h3021/8/2018 và 23/8/2018
TC2.09Tối 2,4,619h30- 21h14/8/2018 và 16/8/2018
TC2.10Tối 3,5,CN18h-19h3024/8/2018 và 22/8/2018
TC2.11Tối 3,5,CN19h30-21h27/8/2018 và 24/8/2018
TC2.12Chiều Thứ 7, Chủ nhật14h-15h3017/8/2018 và 18/8/2018
TC2 Cấp tốc 01Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

13/8/2018 và 14/8/2018
TC2 Cấp tốc 02Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

15/8/2018 và 20/8/2018
TC2Cấp tốc 03Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

21/8/2018 và 22/8/2018
TC2 Cấp tốc 04Chiều thứ 7, Chủ nhật14h30-17h17/8/2018 và 18/8/2018
TC2 Cấp tốc 05Sáng thứ 7, Chủ nhật8h30-11h24/8/2018 và 25/8/2018
TC2 Cấp tốc 05Tối thứ 7, Chủ nhật18h30-21h24/8/2018 và 18/8/2018

 

 

giáo trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 4

– Trong khóa học này, chương trình học của học viên gồm 15 bài ( từ bài 1 đến bài 15) trong quyển giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (quyển 4).

– Đây là cuốn giáo trình cung cấp một lượng kiến thức hoàn chỉnh dành cho người học tiếng Hàn ở trình độ trung cấp. Cuốn sách có nội dung phong phú, được chia thành nhiều phần như: Luyện từ vựng, luyện ngữ pháp cơ bản, luyện kĩ năng nghe, kĩ năng nói, kĩ năng đọc và kĩ năng viết. Và phần đọc thêm tìm hiểu về văn hóa. Kết thúc mỗi bài học đều có phần tóm tắt từ mới xuất hiện trong bài.

Đăng ký học tiếng Hàn trung cấp

Khóa học tiếng Hàn dành cho người đã học xong khóa học tiếng Hàn sơ cấp

trung-tam-tieng-han-phuong-dong-9
Khóa học tiếng Hàn trung cấp
5 (100%) 40 votes

Hotline:

Cầu Giấy: 094.358.6565

Thanh Xuân: 098.878.7186

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Điện thoại

Khóa học (bắt buộc)

Đăng ký tại cơ sở (bắt buộc)

Giờ học