Trang chủ » Học tiếng Nhật Bản » Khóa học tiếng Nhật trung cấp tại Hà Nội

Khóa học tiếng Nhật trung cấp tại Hà Nội

Tiếp nối với khóa học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu 25 bài giáo trình Minano nihongo và giáo trình bổ sung do Trung tâm biên soạn, Trung tâm ngoại ngữ Phương Đông tiếp tục đào tạo khóa học tiếng Nhật Trung cấp 25 bài tiếp theo (Học từ bài 25 – 50 giáo trình tiếng Nhật Minano)

Thời gian học: 60 buổi (1.5h/buổi) = 120 tiết (45 phút/tiết), cấp tốc 30 buổi (học 3h)

Học phí: 6.500.000 đồng

Kết thúc khóa học:

Học viên có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật. Có khả năng thi đỗ JLPT cấp độ N4. Đủ trình độ để đi du học và làm việc với người Nhật Nắm vững được các mẫu câu cơ bản trong tiếng Nhật và ứng dụng linh hoạt được các mẫu câu đó trong đời sống hàng ngày.

>> Tham khảo thêm các khóa học tiếng Nhật khác

Nội dung khóa học tiếng Nhật trung cấp

一日 二日 三日
Ôn tập ngữ pháp bài 17 đến bài 25 Từ vựng bài 26
Ngữ pháp bài 26
Hội thoại bài 26
Nghe choukai bài 26chữ hàn bài 26
Làm bài tập bài 26
四日 五日 六日
Từ vựng bài 27
Ngữ pháp bài 27Hội thoại bài 27
Nghe choukai bài 27chữ hàn bài 27
Làm bài tập bài 27
Từ vựng bài 28
Ngữ pháp bài 28Hội thoại bài 28
七日 八日 九日
Nghe choukai bài 28chữ hán bài 28
Làm bài tập bài 28
Từ vựng bài 29
Ngữ pháp bài 29Hội thoại bài 29
Nghe choukai bài 29chữ hán bài 29
Làm bài tập bài 29
十日 十一日 十二日
Từ vựng bài 30
Ngữ pháp bài 30Hội thoại bài 30
Nghe choukai bài 30chữ hán bài 30
Làm bài tập bài 30
Ôn tập kiểm tra ngữ pháp và luyện nghe nói từ bài 26 đến bài 30
十三日 十四日 十五日
Ôn tập kiểm tra chữ Hán từ bài 26 đến hết bài 30 Từ vựng bài 31
Ngữ pháp bài 31Hội thoại bài 31
Nghe choukai bài 31chữ hán bài 31
Làm bài tập bài 31`
十六日 十七日 十八日
Từ vựng bài 32
Ngữ pháp bài 32Hội thoại bài 32
Nghe choukai bài 32chữ hán bài 32
Làm bài tập bài 32
Từ vựng bài 33
Ngữ pháp bài 33Hội thoại bài 33
十九日 二十日 二十一日
Nghe choukai bài 33chữ hán bài 33
Làm bài tập bài 33
Từ vựng bài 34
Ngữ pháp bài 34Hội thoại bài 34
Nghe choukai bài 34chữ hán bài 34
Làm bài tập bài 34
二十三日 二十四日  二十四日
Từ vựng bài 35
Ngữ pháp bài 35Hội thoại bài 35
Nghe choukai bài 35chữ hán bài 35
Làm bài tập bài 35
ôn tập nghe nói, ngữ pháp bài 31 đến bài 35. Ôn tập chữ hán.
二十五日 二十六日 二十七日
Từ vựng bài 36
Ngữ pháp bài 36
Hội thoại bài 36
Nghe choukai bài 36
Làm bài tập bài 36Học chữ Hán bài 36
Từ vựng bài 37
Ngữ pháp bài 37
二十八日 二十九日 三十日
Hội thoại bài 37
Nghe choukai bài 37
Làm bài tập bài 37Học chữ Hán bài 37
Từ vựng bài 38
Ngữ pháp bài 38Hội thoại bài 38
Nghe choukai bài 38
Làm bài tập bài 38Học chữ Hán bài 38
Từ vựng bài 39
Ngữ pháp bài 39Hội thoại bài 39
Nghe choukai bài 39
Làm bài tập bài 39Học chữ Hán bài 39
Từ vựng bài 40
Ngữ pháp bài 40Hội thoại bài 40
Nghe choukai bài 40
Làm bài tập bài 40Học chữ Hán bài 40
Ôn tập kiểm tra ngữ pháp, nghe nói, chữ Hán từ bài 36 đến bài 40 Từ vựng bài 41
Ngữ pháp bài 41Hội thoại bài 41
Nghe choukai bài 41
Làm bài tập bài 41Học chữ Hán bài 41
Từ vựng bài 42
Ngữ pháp bài 42Hội thoại bài 42
Nghe choukai bài 42
Làm bài tập bài 42Học chữ Hán bài 42
Từ vựng bài 43
Ngữ pháp bài 43Hội thoại bài 43
Nghe choukai bài 43
Làm bài tập bài 43Học chữ Hán bài 43
Từ vựng bài 44
Ngữ pháp bài 44Hội thoại bài 44
Nghe choukai bài 44
Làm bài tập bài 44Học chữ Hán bài 44
Từ vựng bài 45
Ngữ pháp bài 45Hội thoại bài 45
Nghe choukai bài 45
Làm bài tập bài 45Học chữ Hán bài 45
Từ vựng bài 46
Ngữ pháp bài 46Hội thoại bài 46
Nghe choukai bài 46
Làm bài tập bài 46Học chữ Hán bài 46
Từ vựng bài 47
Ngữ pháp bài 47Hội thoại bài 47
Nghe choukai bài 47
Làm bài tập bài 47Học chữ Hán bài 47
Từ vựng bài 48
Ngữ pháp bài 48Hội thoại bài 48
Nghe choukai bài 48
Làm bài tập bài 48Học chữ Hán bài 48
Từ vựng bài 49
Ngữ pháp bài 49Hội thoại bài 49
Nghe choukai bài 49
Làm bài tập bài 49Học chữ Hán bài 49
Từ vựng bài 50
Ngữ pháp bài 50Hội thoại bài 50
Nghe choukai bài 50
Làm bài tập bài 50Học chữ Hán bài 50
Ôn tập, tổng kết, kiểm tra toàn khóa học.
5/5 - (24 bình chọn)
Scroll to Top