Lịch học tiếng Hàn tại Hà Nội

Lịch học các khóa học tiếng Hàn: Sơ cấp (A1, A2, A3), Trung cấp (B1, B2), Giao tiếp, xuất khẩu lao động,…
Để đăng ký bạn có thể gọi điện theo số hotline bên dưới.

1. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp

Chi tiết lịch học của khóa học tiếng Hàn sơ cấp cho người mới bắt đầu
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

1.1. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp A1

   
Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 4/11/2019 và 11/11/2019
SC1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/11/2019 và 13/11/2019
SC1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/11/2019 và 14/11/2019
SC1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 5/11/2019 và 12/11/2019
SC1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 8/11/2019 và 11/11/2019
SC1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 13/11/2019 và 10/11/2019
SC1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/11/2019 và 21/11/2019
SC1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 8/11/2019 và 15/11/2019
SC1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 6/11/2019 và 27/11/2019
SC1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 5/11/2019 và 12/11/2019
SC1.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 14/11/2019 và 21/11/2019
SC1.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 2/11/2019 và 10/11/2019
SC1 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6 Sáng 2,4,6 ( Hoặc 3,5,7) 8h30-10h00 8h00-11h00   12/11/2019 và 19/11/2019
SC1 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6 Chiều 2,4,6 (Hoặc 3,5,7) 14h30-16h00 14h00-17h00   12/11/2019 và 19/11/2019
SC1 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6 Tối 2,4,6 (Hoặc 3,5,cn) 18h00-19h30 18h00-21h00   4/11/2019 và 11/11/2019
SC1 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 2/11/2019 và 10/11/2019
SC1 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 3/11/2019 và 23/11/2019
SC1 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 16/11/2019 và 23/11/2019
   

1.2. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp A2

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC2.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 4/11/2019 và 11/11/2019
SC2.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/11/2019 và 13/11/2019
SC2.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/11/2019 và 14/11/2019
SC2.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 5/11/2019 và 12/11/2019
SC2.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 8/11/2019 và 11/11/2019
SC2.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 13/11/2019 và 10/11/2019
SC2.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/11/2019 và 21/11/2019
SC2.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 8/11/2019 và 15/11/2019
SC2.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 6/11/2019 và 27/11/2019
SC2.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 5/11/2019 và 12/11/2019
SC2.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 14/11/2019 và 21/11/2019
SC2.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 2/11/2019 và 10/11/2019
SC2 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

12/11/2019 và 19/11/2019
SC2 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

12/11/2019 và 19/11/2019
SC2 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

4/11/2019 và 11/11/2019
SC2 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 2/11/2019 và 10/11/2019
SC2 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 3/11/2019 và 23/11/2019
SC2 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 16/11/2019 và 23/11/2019

 

 

 

1.3. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp A3

 

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SB4.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 4/11/2019 và 11/11/2019
SB4.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/11/2019 và 13/11/2019
SB4.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/11/2019 và 14/11/2019
SB4.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 16/11/2019 và 23/11/2019
SB4.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 20/11/2019 và 27/11/2019
SB4.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 15/11/2019 và 24/11/2019
SC2.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/11/2019 và 14/11/2019
SB4.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 8/11/2019 và 15/11/2019
SB4.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 13/11/2019 và 20/11/2019
SC2.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 5/11/2019 và 12/11/2019
SB4.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 7/11/2019 và 21/11/2019
SB4.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 2/11/2019 và 9/11/2019
SB4 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

4/11/2019 và 18/11/2019
SB4 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

11/11/2019 và 19/8/2019
SB4 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

10/8/2019 và 18/11/2019
SB4 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 2/11/2019 và 9/11/2019
SB4 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 16/11/2019 và 23/11/2019
SB4 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 3/11/2019 và 10/11/2019

 

 

2. Lịch học tiếng Hàn trung cấp

Tham khảo chi tiết và đăng ký khóa học tiếng Hàn Trung cấp
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

2.1. Lịch học tiếng Hàn trung cấp B1

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
TC1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 4/11/2019 và 11/11/2019
TC1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/11/2019 và 13/11/2019
TC1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/11/2019 và 14/11/2019
TC1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 5/11/2019 và 12/11/2019
TC1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 8/11/2019 và 11/11/2019
TC1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 13/11/2019 và 10/11/2019
TC1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/11/2019 và 21/11/2019
TC1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 8/11/2019 và 15/11/2019
TC1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 6/11/2019 và 27/11/2019
TC1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 5/11/2019 và 12/11/2019
TC1.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 14/11/2019 và 21/11/2019
TC1.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 2/11/2019 và 10/11/2019
TC1 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

12/11/2019 và 19/11/2019
TC1 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

12/11/2019 và 19/11/2019
TC1 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

4/11/2019 và 11/11/2019
TC1 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 2/11/2019 và 10/11/2019
TC1 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 3/11/2019 và 23/11/2019
TC1 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 16/11/2019 và 23/11/2019

 

 

 

2.2. Lịch học tiếng Hàn trung cấp B2

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
TC2.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 4/11/2019 và 11/11/2019
TC2.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/11/2019 và 13/11/2019
TC2.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/11/2019 và 14/11/2019
TC2.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 5/11/2019 và 12/11/2019
TC2.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 8/11/2019 và 11/11/2019
TC2.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 13/11/2019 và 10/11/2019
TC2.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/11/2019 và 21/11/2019
TC2.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 8/11/2019 và 15/11/2019
TC2.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 6/11/2019 và 27/11/2019
TC2.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 5/11/2019 và 12/11/2019
TC2.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 14/11/2019 và 21/11/2019
TC2.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 2/11/2019 và 10/11/2019
TC2 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

12/11/2019 và 19/11/2019
TC2 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

12/11/2019 và 19/11/2019
TC2 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

4/11/2019 và 11/11/2019
TC2 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 2/11/2019 và 10/11/2019
TC2 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 3/11/2019 và 23/11/2019
TC2 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 16/11/2019 và 23/11/2019

 

 

3. Lịch học tiếng Hàn giao tiếp

Tham khảo chi tiết và đăng ký khóa học tiếng Hàn giao tiếp
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
GT1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 6/11/2019 và 13/11/2019
GT1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 4/11/2019 và 11/11/2019
GT1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/11/2019 và 14/11/2019
GT1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 7/11/2019 và 21/11/2019
GT1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 11/11/2019 và 18/11/2019
GT1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 13/11/2019 và 27/11/2019
GT1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 5/11/2019 và 12/11/2019
GT1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 4/11/2019 và 11/11/2019
GT1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 8/11/2019 và 15/11/2019
GT1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 3/11/2019 và 10/11/2019

 

4. Lịch học tiếng Hàn xuất khẩu lao động

Tham khảo chi tiết và đăng ký khóa học tiếng Hàn xuất khẩu lao động
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Khóa học này liên tục khai giảng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline ở trên

Scroll to Top