Lịch học tiếng Hàn tại Hà Nội

Trang chủ » Học tiếng Hàn Quốc » Lịch Học tiếng Hàn

Lịch học các khóa học tiếng Hàn: Sơ cấp (A1, A2, A3), Trung cấp (B1, B2), Giao tiếp, xuất khẩu lao động,…
Để đăng ký bạn có thể gọi điện theo số hotline bên dưới.

1. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp

Chi tiết lịch học của khóa học tiếng Hàn sơ cấp cho người mới bắt đầu
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

1.1. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp A1

 
Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 2/12/2019 và 09/12/2019
SC1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/1122019 và 13/12/2019
SC1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/12/2019 và 14/12/2019
SC1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 10/12/2019 và 17/12/2019
SC1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 9/12/2019 và 16/12/2019
SC1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 25/12/2019 và 28/12/2019
SC1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/12/2019 và 21/12/2019
SC1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 6/12/2019 và 13/12/2019
SC1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 18/12/2019 và 25/12/2019
SC1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 8/12/2019 và 15/12/2019
SC1.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 19/12/2019 và 26/12/2019
SC1.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 7/12/2019 và 15/12/2019
SC1 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6 Sáng 2,4,6 ( Hoặc 3,5,7) 8h30-10h00 8h00-11h00   2/12/2019 và 16/12/2019
SC1 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6 Chiều 2,4,6 (Hoặc 3,5,7) 14h30-16h00 14h00-17h00   6/12/2019 và 23/12/2019
SC1 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6 Tối 2,4,6 (Hoặc 3,5,cn) 18h00-19h30 18h00-21h00   4/12/2019 và 11/12/2019
SC1 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 8/12/2019 và 16/12/2019
SC1 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 7/12/2019 và 21/12/2019
SC1 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 14/12/2019 và 28/12/2019
   

1.2. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp A2

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC2.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 2/12/2019 và 09/12/2019
SC2.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/1122019 và 13/12/2019
SC2.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/12/2019 và 14/12/2019
SC2.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 10/12/2019 và 17/12/2019
SC2.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 9/12/2019 và 16/12/2019
SC2.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 25/12/2019 và 28/12/2019
SC2.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/12/2019 và 21/12/2019
SC2.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 6/12/2019 và 13/12/2019
SC2.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 18/12/2019 và 25/12/2019
SC2.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 8/12/2019 và 15/12/2019
SC2.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 19/12/2019 và 26/12/2019
SC2.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 7/12/2019 và 15/12/2019
SC2 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

2/12/2019 và 16/12/2019
SC2 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

6/12/2019 và 23/12/2019
SC2 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

4/12/2019 và 11/12/2019
SC2 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 8/12/2019 và 16/12/2019
SC2 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 7/12/2019 và 21/12/2019
SC2 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 14/12/2019 và 28/12/2019

 

 

1.3. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp A3

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC3.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 2/12/2019 và 09/12/2019
SC3.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/1122019 và 13/12/2019
SC3.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/12/2019 và 14/12/2019
SC3.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 10/12/2019 và 17/12/2019
SC3.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 9/12/2019 và 16/12/2019
SC3.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 25/12/2019 và 28/12/2019
SC3.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/12/2019 và 21/12/2019
SC3.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 6/12/2019 và 13/12/2019
SC3.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 18/12/2019 và 25/12/2019
SC3.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 8/12/2019 và 15/12/2019
SC3.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 19/12/2019 và 26/12/2019
SC3.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 7/12/2019 và 15/12/2019
SC3 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

2/12/2019 và 16/12/2019
SC3 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

6/12/2019 và 23/12/2019
SC3 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

4/12/2019 và 11/12/2019
SC3 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 8/12/2019 và 16/12/2019
SC3 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 7/12/2019 và 21/12/2019
SC3 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 14/12/2019 và 28/12/2019

 

 

2. Lịch học tiếng Hàn trung cấp

Tham khảo chi tiết và đăng ký khóa học tiếng Hàn Trung cấp
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

2.1. Lịch học tiếng Hàn trung cấp B1

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
TC1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 2/12/2019 và 09/12/2019
TC1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/1122019 và 13/12/2019
TC1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/12/2019 và 14/12/2019
TC1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 10/12/2019 và 17/12/2019
TC1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 9/12/2019 và 16/12/2019
TC1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 25/12/2019 và 28/12/2019
TC1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/12/2019 và 21/12/2019
TC1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 6/12/2019 và 13/12/2019
TC1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 18/12/2019 và 25/12/2019
TC1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 8/12/2019 và 15/12/2019
TC1.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 19/12/2019 và 26/12/2019
TC1.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 7/12/2019 và 15/12/2019
TC1 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

2/12/2019 và 16/12/2019
TC1 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

6/12/2019 và 23/12/2019
TC1 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

4/12/2019 và 11/12/2019
TC1 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 8/12/2019 và 16/12/2019
TC1 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 7/12/2019 và 21/12/2019
TC1 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 14/12/2019 và 28/12/2019

 

 

2.2. Lịch học tiếng Hàn trung cấp B2

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
TC2.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 2/12/2019 và 09/12/2019
TC2.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/1122019 và 13/12/2019
TC2.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/12/2019 và 14/12/2019
TC2.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 10/12/2019 và 17/12/2019
TC2.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 9/12/2019 và 16/12/2019
TC2.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 25/12/2019 và 28/12/2019
TC2.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/12/2019 và 21/12/2019
TC2.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 6/12/2019 và 13/12/2019
TC2.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 18/12/2019 và 25/12/2019
TC2.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 8/12/2019 và 15/12/2019
TC2.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 19/12/2019 và 26/12/2019
TC2.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 7/12/2019 và 15/12/2019
TC2 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

2/12/2019 và 16/12/2019
TC2 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

6/12/2019 và 23/12/2019
TC2 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

4/12/2019 và 11/12/2019
TC2 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 8/12/2019 và 16/12/2019
TC2 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 7/12/2019 và 21/12/2019
TC2 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 14/12/2019 và 28/12/2019

 

3. Lịch học tiếng Hàn giao tiếp

Tham khảo chi tiết và đăng ký khóa học tiếng Hàn giao tiếp
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
GT1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 4/12/2019 và 11/12/2019
GT1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/12/2019 và 20/12/2019
GT1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/12/2019 và 21/12/2019
GT1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 19/12/2019 và 26/12/2019
GT1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 09/12/2019 và 16/12/2019
GT1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 13/12/2019 và 20/12/2019
GT1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 14/12/2019 và 21/12/2019
GT1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 6/12/2019 và 13/12/2019
GT1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 23/12/2019 và 30/12/2019
GT1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 3/12/2019 và 10/12/2019

 

4. Lịch học tiếng Hàn xuất khẩu lao động

Tham khảo chi tiết và đăng ký khóa học tiếng Hàn xuất khẩu lao động
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Khóa học này liên tục khai giảng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline ở trên

Scroll to Top