Lịch học tiếng Nhật tại Hà Nội

Trang chủ » Học tiếng Nhật Bản » Lịch học tiếng Nhật
  • Lịch học tiếng Nhật sơ cấp cho người mới bắt đầu học (N5)
  • Lịch học tiếng Nhật trung cấp
  • Lịch học tiếng Nhật giao tiếp
  • Lịch học tiếng Nhật N4, N3, N2, N1 và các lớp dành cho trẻ em

1. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp

Tham khảo khóa học tiếng Nhật sơ cấp dành cho người mới bắt đầu
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

1.1. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A1

 
Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 01/06/2020 và 10/06/2020
SC1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 05/06/2020 và 17/06/2020
SC1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 04/06/2020 và 16/06/2020
SC1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 23/06/2020 và 30/06/2020
SC1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 03/06/2020 và 12/06/2020
SC1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 08/06/2020 và 24/06/2020
SC1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 11/06/2020 và 16/06/2020
SC1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 03/06/2020 và 17/06/2020
SC1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 08/06/2020 và 12/06/2020
SC1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 07/06/2020 và 16/06/2020
SC1.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 14/06/2020 và 28/06/2020
SC1.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 13/06/2020 và 21/06/2020
SC1 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6 Sáng 2,4,6 ( Hoặc 3,5,7) 8h30-10h00 8h00-11h00   04/06/2020 và 09/06/2020
SC1 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6 Chiều 2,4,6 (Hoặc 3,5,7) 14h30-16h00 14h00-17h00   22/06/2020 và 29/06/2020
SC1 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6 Tối 2,4,6 (Hoặc 3,5,cn) 18h00-19h30 18h00-21h00   08/06/2020 và 15/06/2020
SC1 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 06/06/2020 và 21/06/2020
SC1 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 13/06/2020 và 20/06/2020
SC1 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 27/06/2020 và 28/06/2020
   

1.2. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A2

 

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC2.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 01/06/2020 và 10/06/2020
SC2.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 05/06/2020 và 17/06/2020
SC2.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 04/06/2020 và 16/06/2020
SC2.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 23/06/2020 và 30/06/2020
SC2.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 03/06/2020 và 12/06/2020
SC2.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 08/06/2020 và 24/06/2020
SC2.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 11/06/2020 và 16/06/2020
SC2.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 03/06/2020 và 17/06/2020
SC2.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 08/06/2020 và 12/06/2020
SC2.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 07/06/2020 và 16/06/2020
SC2.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 14/06/2020 và 28/06/2020
SC2.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 13/06/2020 và 21/06/2020
SC2 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

04/06/2020 và 09/06/2020
SC2 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

22/06/2020 và 29/06/2020
SC2 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

08/06/2020 và 15/06/2020
SC2 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 06/06/2020 và 21/06/2020
SC2 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 13/06/2020 và 20/06/2020
SC2 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 27/06/2020 và 28/06/2020

 

 

1.3. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A3

 

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC3.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 01/06/2020 và 10/06/2020
SC3.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 05/06/2020 và 17/06/2020
SC3.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 04/06/2020 và 16/06/2020
SC3.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 23/06/2020 và 30/06/2020
SC3.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 03/06/2020 và 12/06/2020
SC3.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 08/06/2020 và 24/06/2020
SC3.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 11/06/2020 và 16/06/2020
SC3.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 03/06/2020 và 17/06/2020
SC3.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 08/06/2020 và 12/06/2020
SC3.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 07/06/2020 và 16/06/2020
SC3.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 14/06/2020 và 28/06/2020
SC3.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 13/06/2020 và 21/06/2020
SC3 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

04/06/2020 và 09/06/2020
SC3 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

22/06/2020 và 29/06/2020
SC3 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

08/06/2020 và 15/06/2020
SC3 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 06/06/2020 và 21/06/2020
SC3 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 13/06/2020 và 20/06/2020
SC3 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 27/06/2020 và 28/06/2020

 

 

 

 

2. Lịch học tiếng Nhật giao tiếp

Xem chi tiết khóa học tiếng Nhật giao tiếp. Đăng ký tư vấn? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
GT1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 03/06/2020 và 12/06/2020
GT1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 08/06/2020 và 19/06/2020
GT1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 16/06/2020 và 25/06/2020
GT1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 04/06/2020 và 25/06/2020
GT1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 03/06/2020 và 15/06/2020
GT1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 10/06/2020 và 24/06/2020
GT1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 13/06/2020 và 27/06/2020
GT1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 01/06/2020 và 15/06/2020
GT1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 12/06/2020 và 26/06/2020
GT1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 07/06/2020 và 21/06/2020

 

 

3. Lịch học tiếng Nhật Trung cấp

Xem chi tiết khóa học tiếng Nhật Trung cấp. Đăng ký tư vấn? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Scroll to Top