Lịch học tiếng Nhật tại Hà Nội

Trang chủ » Học tiếng Nhật Bản » Lịch học tiếng Nhật
  • Lịch học tiếng Nhật sơ cấp cho người mới bắt đầu học (N5)
  • Lịch học tiếng Nhật trung cấp
  • Lịch học tiếng Nhật giao tiếp
  • Lịch học tiếng Nhật N4, N3, N2, N1 và các lớp dành cho trẻ em

1. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp

Tham khảo khóa học tiếng Nhật sơ cấp dành cho người mới bắt đầu
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

1.1. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A1

 
Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 12/05/2021 và 21/05/2021
SC1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 14/05/2021 và 28/05/2021
SC1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 13/05/2021 và 15/05/2021
SC1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 22/05/2021 và 27/05/2021
SC1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 24/05/2021 và 12/05/2021
SC1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 19/05/2021 và 26/05/2021
SC1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 06/05/2021 và 15/05/2021
SC1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 21/05/2021 và 14/05/2021
SC1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 12/05/2021 và26/05/2021
SC1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 13/05/2021 và 15/05/2021
SC1.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 27/05/2021 và 29/05/2021
SC1.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 11/05/2021 và18/05/2021
SC1 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6 Sáng 2,4,6 ( Hoặc 3,5,7) 8h30-10h00 8h00-11h00   17/05/2021 và 09/05/2021
SC1 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6 Chiều 2,4,6 (Hoặc 3,5,7) 14h30-16h00 14h00-17h00   22/05/2021 và 29/05/2021
SC1 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6 Tối 2,4,6 (Hoặc 3,5,cn) 18h00-19h30 18h00-21h00   08/05/2021 và 15/05/2021
SC1 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 06/05/2021 và 21/05/2021
SC1 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 13/05/2021 và 20/05/2021
SC1 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 27/05/2021 và 28/05/2021
   
5/5 - (28 bình chọn)

1.2. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A2

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC2.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 14/05/2021
SC2.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 21/05/2021
SC2.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 22/05/2021
SC2.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 13/05/2021
SC2.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 24/05/2021
SC2.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 11/05/2021
SC2.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 15/05/2021
SC2.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 14/05/2021
SC2.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 04/05/2021
SC2.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 27/05/2021
SC2.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 27/05/2021
SC2.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 23/05/2021
SC2 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

28/05/2021
SC2 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

22/05/2021 và 29/05/2021
SC2 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

08/05/2021 và 15/05/2021
SC2 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 06/05/2021 và 21/05/2021
SC2 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 13/05/2021 và 20/05/2021
SC2 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 27/05/2021 và 28/05/2021

5/5 - (28 bình chọn)

1.3. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A3

 

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC3.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 12/05/2021 và 14/05/2021
SC3.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 5/05/2021 và 10/05/2021
SC3.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 13/05/2021 và 15/05/2021
SC3.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 22/05/2021 và 27/05/2021
SC3.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 19/05/2021 và 12/05/2021
SC3.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 12/05/2021 và 24/05/2021
SC3.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 13/05/2021 và 27/05/2021
SC3.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 21/05/2021 và 10/05/2021
SC3.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 28/05/2021 và 12/05/2021
SC3.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 20/05/2021 và 13/05/2021
SC3.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 27/05/2021 và 25/05/2021
SC3.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 15/05/2021 và 16/05/2021
SC3 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

04/05/2021 và 09/05/2021
SC3 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

22/05/2021 và 29/05/2021
SC3 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

08/05/2021 và 15/05/2021
SC3 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 06/05/2021 và 23/05/2021
SC3 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 13/05/2021 và 20/05/2021
SC3 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 27/05/2021 và 24/05/2021

 

 

 

 

5/5 - (28 bình chọn)

2. Lịch học tiếng Nhật giao tiếp

Xem chi tiết khóa học tiếng Nhật giao tiếp. Đăng ký tư vấn? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
GT1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 24/05/2021 và 21/05/2021
GT1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 18/05/2021 và 5/05/2021
GT1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 15/05/2021 và 21/05/2021
GT1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 27/05/2021 và 15/05/2021
GT1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 24/05/2021 và 14/05/2021
GT1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 07/05/2021 và 28/05/2021
GT1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 20/05/2021 và 27/05/2021
GT1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 21/05/2021 và 12/05/2021
GT1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 12/05/2021 và 26/05/2021
GT1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 27/05/2021 và 29/05/2021

 

 

5/5 - (28 bình chọn)

3. Lịch học tiếng Nhật Trung cấp

Xem chi tiết khóa học tiếng Nhật Trung cấp. Đăng ký tư vấn? Vui lòng gọi: 0988.787.186

5/5 - (28 bình chọn)
Scroll to Top