Lịch học tiếng Nhật tại Hà Nội

Trang chủ » Học tiếng Nhật Bản » Lịch học tiếng Nhật
  • Lịch học tiếng Nhật sơ cấp cho người mới bắt đầu học (N5)
  • Lịch học tiếng Nhật trung cấp
  • Lịch học tiếng Nhật giao tiếp
  • Lịch học tiếng Nhật N4, N3, N2, N1 và các lớp dành cho trẻ em

1. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp

Tham khảo khóa học tiếng Nhật sơ cấp dành cho người mới bắt đầu
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

1.1. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A1

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 2/03/2020 và 09/03/2020
SC1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/03/2020 và 11/03/2020
SC1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 10/03/2020 và 17/03/2020
SC1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 10/03/2020 và 17/03/2020
SC1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 9/03/2020 và 16/03/2020
SC1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 17/03/2020 và 25/03/2020
SC1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 12/03/2020 và 23/03/2020
SC1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 11/03/2020 và 18/03/2020
SC1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 18/03/2020 và 25/03/2020
SC1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 8/03/2020 và 17/03/2020
SC1.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 19/03/2020 và 26/20/2020
SC1.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 7/03/2020 và 15/03/2020
SC1 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6 Sáng 2,4,6 ( Hoặc 3,5,7) 8h30-10h00 8h00-11h00   2/03/2020 và 16/03/2020
SC1 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6 Chiều 2,4,6 (Hoặc 3,5,7) 14h30-16h00 14h00-17h00   11/03/2020 và 18/03/2020
SC1 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6 Tối 2,4,6 (Hoặc 3,5,cn) 18h00-19h30 18h00-21h00   4/03/2020 và 11/03/2020
SC1 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 8/03/2020 và 15/03/2020
SC1 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 7/03/2020 và 21/03/2020
SC1 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 14/03/2020 và 28/03/2020
 

1.2. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A2

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC2.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 2/03/2020 và 09/03/2020
SC2.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/03/2020 và 13/03/2020
SC2.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 05/03/2020 và 14/03/2020
SC2.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 10/03/2020 và 17/03/2020
SC2.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 9/03/2020 và 16/03/2020
SC2.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 23/03/2020 và 27/03/2020
SC2.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 10/03/2020 và 24/03/2019
SC2.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 6/03/2020 và 18/03/2020
SC2.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 18/03/2020 và 25/03/2020
SC2.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 10/03/2020 và 19/03/2020
SC2.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 19/03/2020 và 26/03/2020
SC2.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 7/03/2020 và 15/03/2020
SC2 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

2/03/2020 và 16/03/2020
SC2 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

6/03/2020 và 23/03/2020
SC2 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

4/03/2020 và 11/20/2020
SC2 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 8/03/2020 và 16/03/2020
SC2 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 7/03/2020 và 21/03/2020
SC2 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 14/03/2020 và 28/03/2020

1.3. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A3

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC3.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 2/03/2020 và 09/03/2020
SC3.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/03/2020 và 16/03/2020
SC3.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 05/03/2020 và 19/03/2020
SC3.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 10/03/2020 và 17/03/2020
SC3.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 9/03/2020 và 16/03/2020
SC3.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 18/03/2020 và 25/03/2020
SC3.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/03/2020 và 24/03/2020
SC3.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 6/03/2020 và 13/03/2020
SC3.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 18/03/2020 và 25/03/2020
SC3.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 10/03/2020 và 24/03/2020
SC3.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 19/03/2020 và 26/03/2020
SC3.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 7/03/2020 và 15/03/2020
SC3 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

2/03/2020 và 16/03/2020
SC3 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

6/03/2020 và 23/03/2020
SC3 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

4/03/2020 và 11/03/2020
SC3 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 8/20/2020 và 15/03/2020
SC3 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 7/03/2020 và 21/03/2020
SC3 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 14/03/2020 và 28/03/2020

 

 

 

2. Lịch học tiếng Nhật giao tiếp

Xem chi tiết khóa học tiếng Nhật giao tiếp. Đăng ký tư vấn? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
GT1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 4/03/2020 và 11/03/2020
GT1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 2/03/2020 và 09/20/2020
GT1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 5/03/2020 và 12/03/2020
GT1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 7/20/2020 và 14/03/2020
GT1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 09/03/2020 và 16/03/2020
GT1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 18/03/2020 và 25/03/2020
GT1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 19/03/2020 và 26/03/2020
GT1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 4/03/2020 và 11/03/2020
GT1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 6/03/2020 và 13/03/2020
GT1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 15/03/2020 và 22/03/2020

 

 

3. Lịch học tiếng Nhật Trung cấp

Xem chi tiết khóa học tiếng Nhật Trung cấp. Đăng ký tư vấn? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Scroll to Top