Lịch học tiếng Nhật tại Hà Nội

Trang chủ » Học tiếng Nhật Bản » Lịch học tiếng Nhật
  • Lịch học tiếng Nhật sơ cấp cho người mới bắt đầu học (N5)
  • Lịch học tiếng Nhật trung cấp
  • Lịch học tiếng Nhật giao tiếp
  • Lịch học tiếng Nhật N4, N3, N2, N1 và các lớp dành cho trẻ em

1. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp

Tham khảo khóa học tiếng Nhật sơ cấp dành cho người mới bắt đầu
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

1.1. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A1

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 2/12/2019 và 09/12/2019
SC1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/1122019 và 13/12/2019
SC1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/12/2019 và 14/12/2019
SC1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 10/12/2019 và 17/12/2019
SC1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 9/12/2019 và 16/12/2019
SC1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 25/12/2019 và 28/12/2019
SC1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/12/2019 và 21/12/2019
SC1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 6/12/2019 và 13/12/2019
SC1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 18/12/2019 và 25/12/2019
SC1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 8/12/2019 và 15/12/2019
SC1.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 19/12/2019 và 26/12/2019
SC1.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 7/12/2019 và 15/12/2019
SC1 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6 Sáng 2,4,6 ( Hoặc 3,5,7) 8h30-10h00 8h00-11h00   2/12/2019 và 16/12/2019
SC1 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6 Chiều 2,4,6 (Hoặc 3,5,7) 14h30-16h00 14h00-17h00   6/12/2019 và 23/12/2019
SC1 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6 Tối 2,4,6 (Hoặc 3,5,cn) 18h00-19h30 18h00-21h00   4/12/2019 và 11/12/2019
SC1 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 8/12/2019 và 16/12/2019
SC1 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 7/12/2019 và 21/12/2019
SC1 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 14/12/2019 và 28/12/2019
 

1.2. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A2

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC2.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 2/12/2019 và 09/12/2019
SC2.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/1122019 và 13/12/2019
SC2.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/12/2019 và 14/12/2019
SC2.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 10/12/2019 và 17/12/2019
SC2.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 9/12/2019 và 16/12/2019
SC2.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 25/12/2019 và 28/12/2019
SC2.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/12/2019 và 21/12/2019
SC2.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 6/12/2019 và 13/12/2019
SC2.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 18/12/2019 và 25/12/2019
SC2.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 8/12/2019 và 15/12/2019
SC2.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 19/12/2019 và 26/12/2019
SC2.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 7/12/2019 và 15/12/2019
SC2 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

2/12/2019 và 16/12/2019
SC2 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

6/12/2019 và 23/12/2019
SC2 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

4/12/2019 và 11/12/2019
SC2 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 8/12/2019 và 16/12/2019
SC2 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 7/12/2019 và 21/12/2019
SC2 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 14/12/2019 và 28/12/2019

1.3. Lịch học tiếng Nhật sơ cấp A3

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC3.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 2/12/2019 và 09/12/2019
SC3.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 6/1122019 và 13/12/2019
SC3.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 7/12/2019 và 14/12/2019
SC3.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 10/12/2019 và 17/12/2019
SC3.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 9/12/2019 và 16/12/2019
SC3.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 25/12/2019 và 28/12/2019
SC3.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 7/12/2019 và 21/12/2019
SC3.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 6/12/2019 và 13/12/2019
SC3.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 18/12/2019 và 25/12/2019
SC3.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 8/12/2019 và 15/12/2019
SC3.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 19/12/2019 và 26/12/2019
SC3.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 7/12/2019 và 15/12/2019
SC3 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

2/12/2019 và 16/12/2019
SC3 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

6/12/2019 và 23/12/2019
SC3 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

4/12/2019 và 11/12/2019
SC3 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 8/12/2019 và 16/12/2019
SC3 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 7/12/2019 và 21/12/2019
SC3 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 14/12/2019 và 28/12/2019

 

 

 

2. Lịch học tiếng Nhật giao tiếp

Xem chi tiết khóa học tiếng Nhật giao tiếp. Đăng ký tư vấn? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
GT1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 4/12/2019 và 11/12/2019
GT1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 2/12/2019 và 09/12/2019
GT1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 5/12/2019 và 12/12/2019
GT1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 7/12/2019 và 14/12/2019
GT1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 09/12/2019 và 16/12/2019
GT1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 18/12/2019 và 25/12/2019
GT1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 19/12/2019 và 26/12/2019
GT1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 4/12/2019 và 11/12/2019
GT1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 6/12/2019 và 13/12/2019
GT1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 15/12/2019 và 22/12/2019

 

 

3. Lịch học tiếng Nhật Trung cấp

Xem chi tiết khóa học tiếng Nhật Trung cấp. Đăng ký tư vấn? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Scroll to Top