Ngày Quang phục tiết

19/02/2014 15:28 528 Category: Văn hóa Hàn Quốc

Ngày 15 tháng 08 là ngày 광복절 (光復節, Quang Phục Tiết]), một ngày quốc lễ tại Hàn Quốc

Ngày 15 tháng 08 năm 1945, khi Nhật Bản chính thức thừa nhận đầu hàng trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 cũng là thời điểm đánh dấu sự độc lập của Hàn Quốc (lúc này vẫn còn là bán đảo Triều Tiên).

Đến ngày 15 tháng 08 năm 1948, chính phủ Hàn Quốc chính thức được thành lập. Để kỉ niệm ngày thoát khỏi ách nô lệ của Nhật Bản cũng như ngày thành lập chính phủ, ngày 01 tháng 10 năm 1949, chính phủ Hàn Quốc đã chính thức công nhận ngày 15 tháng 08 hàng năm là ngày Quốc khánh. ‘광복’ ở đây có nghĩa là ‘빛을 되찾다’ (tìm lại ánh sáng), tức khôi phục lại chủ quyền đã bị mất của đất nước. Vào ngày này, mọi người dân đều treo cờ kỉ niệm (giống hệt như Việt Nam treo cờ tổ quốc ngày Quốc khánh).

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Trung tâm tiếng Nhật & tiếng Hàn Phương Đông

261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội
Điện thoại: 0943586565
Số điện thoại: 0988787186
Email: man@ngoainguphuongdong.com
URL: https://ngoainguphuongdong.com

Thứ hai08:15 - 21:00
Thứ ba08:15 - 21:00
Thứ thư08:15 - 21:00
Thứ năm08:15 - 21:00
Thứ sáu08:15 - 21:00
Thứ bảy08:15 - 21:00
Chủ nhật09:00 - 17:00

Bản đồ

Ngày Quang phục tiết
Rate this post

 
Có thể bạn quan tâm
  Xem thêm