Quy định về bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động

03/03/2014 13:42 1.165 Category: Thủ tục quy trình

1. Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và cấp chứng chỉ

Theo quy định tại Quyết định số 18/QĐ/2007-QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc Ban hành chương trình Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài thì người lao động khi có thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng, phải tham dự một khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần dành thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước hoặc tại các cơ sở liên kết đào tạo với Trung tâm.

Kết thúc khóa học, nếu người lao động có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Người lao động phải có chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức cần thiết mới được đi làm việc tại Hàn Quốc theo quy định tại Quyết định số 20/2007/QĐ-BLĐTB&XH ngày 02/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc Ban hành chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

2. Mục đích: Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc nhằm trang bị cho người lao động những hiểu biết cơ bản về Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là Chương trình EPS); những kiến thức cơ bản về Pháp luật Việt Nam, Pháp luật Hàn Quốc, Văn hóa Hàn Quốc, An toàn lao động và nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Hàn cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Qua đó, người lao động có thể nhanh chóng hoà nhập, thích ứng với điều kiện làm việc, sinh hoạt tại Hàn Quốc.

3. Thời gian đào tạo: Mỗi khoá học, người lao động phải tham gia đào tạo trong thời gian 11 ngày (được tính bắt đầu từ ngày tập trung đến ngày kết thúc khoá học) với thời lượng khoảng 90 giờ học.

Trung tâm tiếng Nhật & tiếng Hàn Phương Đông

261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội
Điện thoại: 0943586565
Số điện thoại: 0988787186
Email: man@ngoainguphuongdong.com
URL: https://ngoainguphuongdong.com

Thứ hai08:15 - 21:00
Thứ ba08:15 - 21:00
Thứ thư08:15 - 21:00
Thứ năm08:15 - 21:00
Thứ sáu08:15 - 21:00
Thứ bảy08:15 - 21:00
Chủ nhật09:00 - 17:00

Bản đồ

Quy định về bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động
Rate this post

 
Có thể bạn quan tâm