Hangeul – Bảng chữ cái tiếng Hàn, niềm tự hào của dân tộc Hàn Quốc