Tại sao nên học tiếng hàn mà không phải là một ngoại ngữ khác?

Tại sao nên học tiếng hàn mà không phải là một ngoại ngữ khác?