tieng han

Chính thức khai giảng lớp học đầu tiên tại cơ sở mới Thanh Xuân