Trang chủ » Học tiếng Hàn Quốc » Từ vựng tiếng Hàn » Từ vựng tiếng Hàn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày

Từ vựng tiếng Hàn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày

Danh sách các từ vựng tiếng Hàn thường dùng trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.
Công việc hàng ngày 하루 일과

 1. Từ vựng일어나다: thức dậy씻다: rửa아침을 먹다: ăn sáng점심을 먹다: ăn trưa저녁을 먹다: ăn tối회사에 가다: đến công ty일하다: làm việc쉬다: nghỉ ngơi

  집에 오다: về nhà

  장을 보다: đi chợ

  요리하다: nấu ăn

  커피를 마시다: uống cà phê

  운동하다: tập thể dục

  텔레비전을 보다: xem ti vi

  전화하다: gọi điện thoại

  자다: ngủ

  지금: bây giờ

  오늘: hôm nay

  에제: hôm qua

  내일: ngày mai

  오전/아침:  buổi sáng

  오후: buổi chiều

  낮: ban ngày

  밤: ban đêm

  새벽: sáng sớm

  점심: buổi trưa

  저녁: buổi tối

  시: giờ

  분: phút

 2. Ngữ pháp_ Đuôi câu kể /어요
  • Động từ có nguyên âm tận cùng ㅏ,ㅗ + 아요

  많다 → 많아요

  가다 → 가요

  오다 → 와요

  좋다 → 좋아요

  • Động từ có nguyên âm tận cùng còn lại + 어요

  읽다 → 읽어요

  마시다→ 마셔요

  배우다→ 배워요

  크다→ 커요

  • Động từ đuôi 하다→해요

  공부하다→ 공부해요

  일하다→일해요

  _ Tiểu từ  thời gian

  아침에 회사에 가요

  점심에 쉬어요

 Số thuần Hàn, Hán hàn

Số thuần Hàn Số Hán Hàn Đọc giờ + phút
0 9:10  일곱 시 십분

1:30 한시 삽삽 분/ 한시 반

4: 45 네시 사십오4분

하나 1
2
3
4
다섯 5
여섯 6
일곱 7
여덟 8
아홉 9
10

>>> Tham khảo thêm cách học từ vựng tiếng Hàn bằng hình ảnh theo chủ đề

Scroll to Top