Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 4

15/11/2016 09:38 3.843 Category: Tài liệu tiếng Hàn

Ở phần trước chúng tôi đã upload các tài liệu học tiếng Hàn ở phần sơ cấp và trung cấp 3. Nếu bạn chưa học phần đó thì có thể tham khảo tại link:

 

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 02

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 4

Nội dung:

  • Ebook giáo trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 4
  • Bài tập giáo trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 4
  • File nghe mp3 và player chương trình học

Tải về trung cấp 04

Trung tâm tiếng Nhật & tiếng Hàn Phương Đông

261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội
Điện thoại: 0943586565
Số điện thoại: 0988787186
Email: man@ngoainguphuongdong.com
URL: https://ngoainguphuongdong.com

Thứ hai08:15 - 21:00
Thứ ba08:15 - 21:00
Thứ thư08:15 - 21:00
Thứ năm08:15 - 21:00
Thứ sáu08:15 - 21:00
Thứ bảy08:15 - 21:00
Chủ nhật09:00 - 17:00

Bản đồ

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 4
5 (100%) 10 votes

 
Có thể bạn quan tâm
  Xem thêm