Trang chủ » Học tiếng Hàn Quốc » Tài liệu tiếng Hàn » Giáo trình tổng hợp tiếng Hàn sơ cấp 1

Giáo trình tổng hợp tiếng Hàn sơ cấp 1

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1

Dưới đây là giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam được chúng tôi tổng hợp từ trên mạng. Đây cũng là giáo trình đang được sử dụng để giảng dạy tại Trung tâm tiếng Hàn Phương Đông.

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1

Nội dung trong tài liệu này bao gồm:

  • Ebook giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 01
  • Bài tập giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 01
  • File nghe (mp3) giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 01

Tải về máy

Tham khảo các khóa học tiếng Hàn sử dụng giáo trình tiếng Hàn tổng hợp danh cho người Việt Nam.

Scroll to Top