Trang chủ » Thông tin hữu ích » Lịch thi tiếng Hàn KLPT 2012

Lịch thi tiếng Hàn KLPT 2012

THÔNG BÁO VỀ KỲ KIỂM TRA TIẾNG HÀN

EPS – TOPIK TRÊN MÁY TÍNH

Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động Hàn Quốc (MOEL) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA), kỳ kiểm tra tiếng Hàn (EPS-TOPIK trên máy tính) sẽ được tiến hành như sau:

Tất cả những người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) sẽ phải thi đỗ kỳ kiểm tra tiếng Hàn EPS-TOPIK do Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) thực hiện theo sự ủy quyền của MOEL, và chỉ những những người đã đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn dành cho Chương trình EPS mới được phép nộp đơn đăng ký làm việc theo chương trình EPS.

1. Kế hoạch kiểm tra dự kiến

Ngành nghề

Đợt kiểm tra

Thời gian đăng ký

Tham dự kiểm tra

Thời gian thông báo ngày kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thời gian thông báo kết quả kiểm tra

Độ tuổi yêu cầu

Ngư nghiệp

Đợt 1 (Tháng 5)

Từ ngày 16/4/2012 đến ngày 18/4/2012

02/5/2012

07~11/5/2012

14~18/5/2012

23/5/2012

Những người lao động có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 17/04/1972

đến ngày

16/04/1987

Đợt 2 (Tháng 6)

04/6/2012

18~22/6/2012,

25~29/6/2012

04/7/2012

Đợt 3 (Tháng 7)

09/7/2012

16~20/7/2012,

23~27/7/2012

01/8/2012

Nông nghiệp

Đợt 1 (Tháng 8 )

Từ ngày 24/7/2012 đến ngày 27/7/2012

06/8/2012

20~24/8/2012,

27~31/8/2012

05/9/2012

Những người lao động có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 26/7/1972

đến ngày

24/7/1994

Đợt 2 (Tháng 9)

03/9/2012

24~29/8/2012

04/10/2012

Đợt 3 (Tháng 10)

08/10/2012

15~19/10/2012,

22~26/10/2012

29/10~02/11/2012

06/11/2012

Đợt 4 (Tháng 11)

09/11/2012

19~23/11/2012,

26~30/11/2012

05/12/2012

 

 

Buổi sáng (ca 1, 40 người)

Hướng dẫn : 08:30~09:30, – Thời gian kiểm tra: 09:30~10:40

* Những người dự kiểm tra phải có mặt tại địa điểm kiểm tra trước 08:30 để nghe hướng dẫn

Buổi sáng (ca 2, 40 người)

Hướng dẫn : 10:50~11:50, – Thời gian kiểm tra: 11:50~13:00

* Những người dự kiểm tra phải có mặt tại địa điểm kiểm tra trước 10:50 để nghe hướng dẫn

2. Ngành nghề: Nông nghiệp, Ngư nghiệp

3. Số lượng người đạt yêu cầu (dự kiến): sẽ được thông báo sau

○ Việc lựa chọn người đạt yêu cầu theo từng ngành sẽ được thực hiện theo thứ tự lấy từ điểm cao xuống thấp trong số các ứng viên có điểm từ 80 đến 200 điểm đã đăng ký dự tuyển trong ngành tương ứng.

4. Địa điểm kiểm tra và hình thức thông báo

○ Địa điểm kiểm tra: Phòng kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước (Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội)

○ Hình thức thông báo:

– Trang web EPS-TOPIK (www.epstopik.hrdkorea.or.kr )

– Trang web của Trung tâm Lao động ngoài nước (www.ttldnnvietnam.gov.vn)

5. Điều kiện tham dự kiểm tra

a. Điều kiện chung:

○ Có đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài;

○ Chưa có tiền án;

○ Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc;

○ Không bị pháp luật Việt Nam cấm xuất cảnh

b. Điều kiện theo ngành tham dự kiểm tra

○ Đối với ngành Ngư nghiệp: Những người lao động có độ tuổi từ 25 đến 39, đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại các xã/phường ven biển của địa phương, đang làm nghề đánh bắt hoặc nuôi trồng hải sản trên biển

○ Đối với ngành Nông nghiệp: Những người lao động có độ tuổi từ 18 đến 39, làm nông nghiệp, có hộ khẩu thường trú dài hạn tại 62 huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Quy trình đăng ký

– Ngành ngư nghiệp:

○ Thời gian: từ ngày 16/4 đến ngày 18/4/2012 (trong 3 ngày)

– Ngành nông nghiệp:

○ Thời gian: từ ngày 24/7 đến ngày 27/7/2012 (trong 4 ngày)

○ Địa điểm: Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

○ Phương thức tiếp nhận: người lao động trực tiếp đăng ký (kê khai vào Đơn đăng ký và nộp tại địa điểm đăng ký).

○ Các giấy tờ cần phải mang theo khi đăng ký tham dự kiểm tra:

– Đơn đăng ký (Phát miễn phí ở nơi đăng ký, chỉ phát cho người dự tuyển đã nộp lệ phí kiểm tra)

※ Đơn đăng ký được đánh số báo danh, mỗi người đăng ký được phát 01 (một) tờ Đơn đăng ký để kê khai. Nếu có sai sót trong quá trình kê khai thì sử dụng bút xóa để sửa lại.

– Bản sao hộ chiếu (hoặc CMND)

※ Bản sao hộ chiếu (hoặc CMND) phải được nộp cùng đơn đăng ký dự tuyển

※ Nên nộp bản sao hộ chiếu (hoặc CMND) bằng tiếng Anh

– 02 ảnh cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (mới chụp trong vòng 6 tháng)

○ Lệ phí kiểm tra: Giá trị tiền Việt tương đương với 24 USD. Giá trị chính xác của lệ phí thi sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước công bố trước thời gian nộp đơn.

※ Những thí sinh đã đăng ký nhưng hủy bỏ đăng ký trong thời gian đăng ký vì những lý do bất khả kháng sẽ được hoàn lại lệ phí. (Tuy nhiên, sau khi đã hủy bỏ đăng ký, thí sinh đó sẽ không được phép đăng ký lại)

※ Việc đăng ký sẽ được thực hiện theo trình tự tiếp nhận đơn, và nếu số lượng ứng viên đăng ký lớn, sẽ tổ chức các đợt kiểm tra bổ sung. Ngày kiểm tra bổ sung sẽ được thông báo trước cho thí sinh.

7. Thông tin chung về kỳ kiểm tra

Cấu trúc câu hỏi Số lượng câu hỏi Tổng số điểm Thời gian

Nghe hiểu

25

100

30 phút

Đọc hiểu

25

100

40 phút

TỔNG SỐ

50

200

70 phút

 

○ Các câu hỏi sẽ được lựa chọn từ ngân hàng câu hỏi đã công bố và một số câu hỏi được bổ sung ngoài ngân hàng câu hỏi.

○ Cấu trúc bài kiểm tra

– Câu hỏi trắc nghiệm.

– Thời gian kiểm tra sẽ liên tục, không có thời gian nghỉ giữa phần nghe hiểu và đọc hiểu.

○ Giấy tờ cần thiết phải mang theo khi tham dự kiểm tra

– Thẻ dự kiểm tra

– Hộ chiếu (hoặc Giấy CMND)

※ Yêu cầu tất cả các thí sinh tham dự kiểm tra phải mang hộ chiếu hoặc giấy CMND giống như bản sao đã dán trong Đơn đăng ký.

※ Nếu không mang theo Giấy CMND hoặc hộ chiếu sẽ không được tham dự kiểm tra.

8. Thông báo kết quả kiểm tra

○ Ngày thông báo: Xem chi tiết ở mục 1

○ Hình thức thông báo

–       Trang web của Trung tâm Lao động ngoài nước (http://www.ttldnnvietnam.gov.vn)

–       Trang web của Chương trình EPS (http://www.eps.go.kr)

–       Trang web EPS-TOPIK (http://epstopik.hrdkorea.or.kr)

○ Thời hạn hiệu lực của kết quả kiểm tra là 2 năm (có hiệu lực vào ngày thông báo kết quả).

9. Các thông tin khác

○ Thí sinh không được sử dụng điện thoại di động, cassette, PDA, máy nghe nhạc MP3, kim từ điển và các thiết bị điện tử khác để quay cóp trong quá trình làm bài.

○ Những thí sinh có hành vi gian lận trong quá trình làm bài sẽ bị hủy bài kiểm tra và bị cấm tham dự kiểm tra trong thời gian 2 năm.

○ Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc của người lao động sẽ bị từ chối đối với các trường hợp có sự khác biệt về các thông tin cá nhân (họ tên và ngày tháng năm sinh) giữa Giấy CMND/hộ chiếu và Đơn đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn mặc dù có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

◈ Việc thí sinh (người lao động) đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn chỉ đủ điều kiện để làm hồ sơ đăng ký dự tuyển; không đảm bảo chắc chắn sẽ được lựa chọn ký hợp đồng để đi làm việc tại Hàn Quốc.◈ Ngoài ra, những người bị cấm làm việc tại Hàn Quốc, không đạt yêu cầu về sức khỏe, hoặc đã từng vi phạm pháp luật Hàn Quốc sẽ không được đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

 

◈ Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan duy nhất có thẩm quyền phái cử người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS. Chỉ những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Lao động ngoài nước mới có thể được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc tuyển dụng.◈ Mỗi ứng viên phải nộp chi phí với số tiền Việt Nam tương đương 24USD để tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn EPS-TOPIK trên máy tính và khoản tiền theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã được công bố công khai để Trung tâm Lao động ngoài nước chi phí làm các thủ tục cho người lao động. Ngoài Trung tâm Lao động ngoài nước, không một tổ chức hay cá nhân nào được phép tham gia vào các quy trình phái cử lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Vì vậy, người lao động cần lưu ý và tự bảo vệ mình trước các hành vi lừa đảo của các đối tượng  cò mồi.

Ngoại Ngữ Phương Đông – www.ngoainguphuongdong.com

5/5 - (29 bình chọn)
Đăng ký nhận
Thông báo về
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top