Trang chủ » Học tiếng Nhật Bản » Luyện thi tiếng Nhật N2

Luyện thi tiếng Nhật N2

Luyện thi năng lực tiếng Nhật N2:

Kỳ thi năng lực N2 là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật của người học tiếng Nhật và sử dụng tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ.

NỘI DUNG ÔN TẬP:

a, Ôn tập theo bộ đề do giáo viên trường Đại Học Ngoại Ngữ và Đại Học Hà Nội biên soạn với thời lượng ôn 20 buổi.

Nội Dung Kiến thức ôn tập
Kiến thức Ngôn ngữ:

Chữ Hán- Từ Vựng

Từ Vựng: Ôn luyện 6000 từ vựng thông dụng.

Chữ Hán: ôn luyện 1000 chữ/ 2000 chữ

Kiến thức Ngôn ngữ:

Ngữ pháp

Ôn luyện ngữ pháp từ bài 1 đến bài 50 giáo trình Minano nihongo, giáo trình nâng cao, giáo trình bổ sung.
Đọc Hiểu Ôn luyện những văn bản với các chủ đề rõ ràng, các tại liệu báo chí.
Nghe Hiểu Ôn luyện những tài liệu được trình bày bằng miệng với tốc độ tự nhiên…

b, Cấu trúc đề thi và thời gian:

– Kiến thức ngôn ngữ: chữ Hán – Từ Vựng + Kiến thức Ngôn Ngữ: Ngữ Pháp và Đọc hiểu (105 phút)

– Nghe hiểu: (55 phút)

c, Thang điểm đậu:

– Thang điểm đậu là từ 90/180 điểm, tức là 50% số điểm tối đa nhưng nếu có một thành phần dưới mức yêu cầu thì vẫn ko đỗ. Cụ thể: Kiến thức ngôn ngữ ( chữ hán- từ vựng) và Ngữ Pháptừ 19 điểm và đọc hiểu từ 19 điểm, Nghe hiểu từ 19 điểm.

Học phí luyện thi N2 là 4.000.000 VNĐ

Scroll to Top