Trang chủ » Học tiếng Hàn Quốc » Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Hàn » Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Bây giờ không phải lúc khoanh tay đứng nhìn!

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Bây giờ không phải lúc khoanh tay đứng nhìn!

지금은 수수방관하고 있을 때가 아니다

Giải thích:

+ 지금: Bây giờ, hiện giờ

+ 수수방관: 袖手傍觀 (Tụ thủ bàng quan -khoanh tay đứng nhìn)

+ 때: Lúc, khi

+ 아니다: Không, không phải (Tính từ)

Câu trên được dịch là: Bây giờ không phải lúc khoanh tay đứng nhìn.

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Đăng ký nhận
Thông báo về
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top