Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Bây giờ không phải lúc khoanh tay đứng nhìn!

28/04/2014 21:20 1.414 Category: Tìm hiểu về tiếng Hàn

지금은 수수방관하고 있을 때가 아니다

Giải thích:

+ 지금: Bây giờ, hiện giờ

+ 수수방관: 袖手傍觀 (Tụ thủ bàng quan -khoanh tay đứng nhìn)

+ 때: Lúc, khi

+ 아니다: Không, không phải (Tính từ)

Câu trên được dịch là: Bây giờ không phải lúc khoanh tay đứng nhìn.

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Trung tâm tiếng Nhật & tiếng Hàn Phương Đông

261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội
Điện thoại: 0943586565
Số điện thoại: 0988787186
Email: man@ngoainguphuongdong.com
URL: https://ngoainguphuongdong.com

Thứ hai08:15 - 21:00
Thứ ba08:15 - 21:00
Thứ thư08:15 - 21:00
Thứ năm08:15 - 21:00
Thứ sáu08:15 - 21:00
Thứ bảy08:15 - 21:00
Chủ nhật09:00 - 17:00

Bản đồ

Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Bây giờ không phải lúc khoanh tay đứng nhìn!
Rate this post

 
Có thể bạn quan tâm
  Xem thêm